THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Chúng tôi chấp nhận thanh toán chuyển khoản.

Ngân hàng Đông Á - Tài khoản cá nhân

Ngân hàng Đông Á - Tài khoản cá nhân
Tên TK: Lý Thành Nhơn
Số TK: 0105011417- Ngân hàng Đông Á - CN Tp.HCM

Ngân hàng Vietcombank - Tài khoản cá nhân

Ngân hàng Vietcombank - Tài khoản cá nhân
Tên TK: Lý Thành Nhơn
Số TK: 0071001951674 - Vietcombank - Chi nhánh Bến Thành, Tp.HCM

Ngân hàng ACB - Tài khoản cá nhân

Ngân hàng ACB - Tài khoản cá nhân
Tên TK: Lý Thành Nhơn
Số TK: 775939 - CN Tp.HCM

Ngân hàng Sacombank - Tài khoản cá nhân

Ngân hàng Sacombank - Tài khoản cá nhân
Tên TK: Lý Thành Nhơn
Số TK: 060003087746 - Sacombank - CN Tp.HCM