HƯỚNG DẪN MAIL OUTLOOK

Bài viết sau hướng dẫn khách hàng chi tiết về cách tạo email từ Microsoft Outlook, lỗi liên quan, lưu trữ mal outlook

Outlook 2007, 2010, 2013
Cấu hình mail outlook

1. Đầu tiên vào Control Panel, chọn Small icons ==> Mail

Cấu hình mail outlook

2. Nếu chưa có Profile tạo 1 profile mới

Cấu hình mail outlook

3. Đặt tên profile chọn OK để tiếp tục

Cấu hình mail outlook

4. Check vào ô Manually configure server settings or additional server types ==> Next

Cấu hình mail outlook

5. Chọn Next để tiếp tục

Cấu hình mail outlook

6. Điền thông tin đầy đủ như hướng dẫn. Lưu ý mục Incomming mail server & Outgoing mail server (SMTP) có tiếp đều ngữ mail.(tenmiencuaban). ví dụ tên miền của bạn là abcd.vn thì được viết là mail.abcd.vn, sau đó chọn tiếp More Settings ...

Cấu hình mail outlook

7. Chọn tab Outgoing Server xong check vào mục My outgoing server(SMTP) requires authenticatiion như hình bên

Cấu hình mail outlook

8. Nhấp Finish để kết thúc

Lỗi Server error: 550 authentication required
Cấu hình mail outlook

1. Đầu tiên vào Control Panel, chọn Small icons ==> Mail

Cấu hình mail outlook

2. Chọn E-mail Accounts ...

Cấu hình mail outlook

3. Chọn email bị lỗi ví dụ: info@lyle.com.vn ==> Change ... như hình

Cấu hình mail outlook

4. Chọn More Settings... để tiếp tục

Cấu hình mail outlook

5. Làm theo hướng dẫn bên hình

Tạo file lưu trữ mail cho Micosoft Outlook
Cấu hình mail outlook

1. Đầu tiên vào Control Panel, chọn Small icons ==> Mail

Cấu hình mail outlook

2. Chọn Data files ...

Cấu hình mail outlook

3. Chọn Add... để thêm file lưu trữ mail Outlook

Cấu hình mail outlook

4. Mặc định chọn OK

Cấu hình mail outlook

5. Chọn đường dẫn lưu trữ file mail Outlook, thường lưu ổ D hoặc E, trong ví dụ này ta lưu trong E:\mail\mail2006.pst, xong chọn OK

Cấu hình mail outlook

6. Hộp thoại hiện lên, ta có thể đặt tên cho dễ nhớ, ví dụ: Mail luu tru 2016, nếu cần có thể đặt password cho file này an toàn hơn. Xong chọn OK

Cấu hình mail outlook

7. Chọn dòng mới tạo ==> Set as Default như hình

Cấu hình mail outlook

8. Có hộp thoại xuất hiện, chọn OK để tiếp tục

Cấu hình mail outlook

9. Khi đó ta thấy dòng vừa tạo ở trạng thái mặc định (default)

Kiểm tra mail Spam từ Micosoft Outlook
Kiểm tra mail Spam từ Microsoft Outlook

1. Mở Microsoft Outlook, kiểm tra tất cả các mail, nếu email có điểm >5.0 trong ô vuông khoanh tròn (trong ví dụ này là 6.0) thì chắc chắc 99.9% là mail spam (Xóa không cần suy nghĩ - bấm phím Del)

Kiểm tra mail Spam từ Microsoft Outlook

2. Nếu nghi ngờ email là spam, nhấp double mail cần xem, sẽ thấy tương tự như màn hình bên. Rê chuột lại vị trí như trong hình, click chuột vào

Kiểm tra mail Spam từ Microsoft Outlook

3. Màn hình tương tự sẽ xuất hiện. Đọc thông tin trong ô vuông màu xanh để biết có phải là spam không? Nếu không rành vui lòng email, copy toàn bộ nội dụng ô vuông màu xanh gửi mail info@lyle.com.vn, bên mình sẽ phân tích giúp khách hàng.