QUẢN LÝ HOSTING

Bài viết sau hướng dẫn khách hàng chi tiết về cách quản trị email & hosting cũng như khắc phục sự cố email

TẠO MAIL MỚI
Tạo mail mới

1. Đầu tiên các bạn vào http://tenmiencuaban:2222 , ở đây ví dụ cho tên miền lyle.com.vn http://lyle.com.vn:2222

Tạo mail mới

2. Vào màn hình chính chọn E-mail Accounts

Tạo mail mới

3. Tiếp theo Create email account , các bạn chú ý điền đầy đủ, địa chỉ email (username) , đặt password (Enter password) và gõ lại password (re-Enter password), dung lượng hòm thư (Email Quota), dung lượng tính theo Meg, gõ vào 0 nghĩa là không giới hạn dung lượng hòm thư

Tạo mail mới

4. Nếu bạn tạo Email thành công, khi đăng nhập lại ==> vào E-mail Accounts bạn sẽ thấy màn hình bên cạnh
5. Các email khác cũng tạo tương tự

ĐỔI PASSWORD EMAIL
Đổi password email

1. Để đổi password mail bạn vào http://tenmiencuaban:2222/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD
2. Lưu ý gõ đầy đủ thông tin email: info@lyle.com.vn (Email address ), gõ lại password cũ (Old password), nhập password mới (New password), xác nhận lại password mới (Re-enter password) ==> click chọn change password

bước 1

Nếu change password thành công sẽ xuất hiện màn hình bên cạnh

Reset password email
Reset password email

Đầu tiên các bạn vào http://tenmiencuaban:2222 , ở đây ví dụ cho tên miền lyle.com.vn http://lyle.com.vn:2222

Reset password email

Vào màn hình chính chọn E-mail Accounts

Reset password email

Chọn change

Reset password email

Đặt password mới (Enter password) và gõ lại password (re-Enter password), dung lượng hòm thư (Email Quota), dung lượng tính theo Meg, gõ vào 0 nghĩa là không giới hạn dung lượng hòm thư ==> chọn Modify để xác nhận

Check mail bằng web
Check mail bằng web

Thao tác check mail bằng web hết sức đơn giản, bạn chỉ việc vào http://mail.tenmiencuaban/webmail ở đây ví dụ: http://mail.lyle.com.vn/webmail

Reset password email

Chế độ bảo mật (password & dữ liệu đã được mã hóa trên đường truyền)

Đổi password hosting
Đổi password hosting

Đầu tiên các bạn vào http://tenmiencuaban:2222 , ở đây ví dụ cho tên miền lyle.com.vn http://lyle.com.vn:2222

Đổi password hosting

Vào màn hình chính chọn Password

Đổi password hosting

Gõ lại password cũ, nhập password mới, nhập lại password mới ==> Click submit để xác nhận đổi password hosting