HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM QUẢN LÝ CAFE 1.0

Màn hình đăng nhập

Đăng nhập tài khoản: user, mật khẩu: user

Màn hình chính double click để chọn bàn

Double click để chọn bàn

Màn hình chính bàn sau khi được chọn

Bàn sau khi được chọn

Chọn danh mục món

Chọn danh mục món

Danh mục sau khi được chọn + chọn món từ danh mục

Danh mục sau khi được chọn + chọn món từ danh mục

Thêm số lượng từ món có sẳn trên bill

Thêm số lượng từ món có sẳn trên bill

Số lượng món sau khi thêm

Số lượng món sau khi thêm

Bớt số lượng từ món có sẳn trên bill

Bớt số lượng từ món có sẳn trên bill

Số lượng món sau khi bớt

Số lượng món sau khi bớt

Thay đổi thông tin in trên bill (đăng nhập admin admin) ==> Hệ thống ==> Config

thay đổi thông tin bill (đăng nhập admin admin)

Để đổi thông tin trong mục Config ==> Chỉnh sửa

Để đổi thông tin trong mục Config ==> Chỉnh sửa

Thay đổi thông tin trong mục Config

Thay đổi thông tin trong mục Config

Sau khi thay đổi thông tin trong mục Config ==> Lưu

Sau khi thay đổi thông tin trong mục Config ==> Lưu

IN BILL ==> chọn bàn cần tính tiền ==> Tính tiền

IN BILL ==> chọn bàn cần tính tiền ==> Tính tiền

Sau khi tính tiền chọn bàn vừa tính tiền ==> Thu tiền

Sau khi tính tiền chọn bàn vừa tính tiền ==> Thu tiền

Sau khi tính tiền chọn bàn vừa tính tiền ==> Thu tiền (Nhập số tiền khách trả) ==> Đã thu tiền

Sau khi tính tiền chọn bàn vừa tính tiền ==> Thu tiền (Nhập số tiền khách trả) ==> Đã thu tiền

Sau khi thu tiền ==> Bàn trở về trạng thái trống

Sau khi thu tiền ==> Bàn trở về trạng thái trống

Đoạn video sau hướng dẫn phần mềm quản lý cafe 1.0

DANH NGÔN

Thế giới rộng mở bao la, điều ta học hỏi không bao giờ là đủ.

  • Kiến thức, chỉ có được nhờ suy nghĩ tích cực, chứ không phải nhờ vào trí nhớ, như vậy mới là kiến thức thực sự.
  • Người kinh nghiệm phong phú đọc sách dùng hai mắt, một con mắt nhìn lời trên tờ giấy, một con mắt nhìn mặt sau tờ giấy.
  • Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp.
  • Tôi luôn chọn những người lười biếng cho việc khó khăn, bởi vì họ luôn biết tìm đường dễ dàng nhất để thực hiện nó
  • Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại là không dám mạo hiểm.
  • Đổi mới là điều tạo ra sự khác biệt giữa người lãnh đạo và kẻ phục tùng.