SỬA LỖI PHẦN MỀM

Bất kỳ phần mềm nào cũng có lỗi nhiều hay ít, tuy nhiên việc sử dụng không đúng hướng dẫn cũng gây ra lỗi, sau đây là một số lỗi thông dụng mà người dùng thường gặp phải

KHÔNG LƯU DỰ LIỆU - KHÔNG THỂ TẠO MỚI
1. Vui lòng gán quyền full cho thư mục cài đặt phần mềm quản lý V3
2. Hoặc bỏ chế độ read only cho thư mục cài đặt phần mềm quản lý V3
3. Cài đặt ổ D: hoặc ổ E: để tránh trường hợp này

KHÔNG IN ĐƯỢC
1. Do không cài đặt driver máy in ==> HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY IN
2. Do không cấu hình máy in trong phần mềm ==> HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

MẤT DỮ LIỆU
1. Xóa thư mục cài đặt chương trình
2. Sử dụng chức năng [Tạo bàn & xóa dữ liệu]
3. Sử dụng chức năng [Xóa toàn bộ dữ liệu]
4. Sử dụng chức năng [Import dữ liệu từ file excel]

KHÔNG VÀO ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH
1. Xóa một trong các file trong thư mục cài đặt
2. Chưa cài đặt .NET Frameworks 3.51
3. Chưa bật .NET Framework 3.5 trong Turn Windows features on or off (Programs and Features)

IN BỊ LỖI
1. Chưa cài đặt Crystal report
2. Chưa cài đặt driver máy in
3. Chưa chọn máy in trong phần cấu hình máy in của chương trình
4. Chưa bật nguồn máy in
5. Chưa gắn cáp USB
6. Cáp USB máy in bị lỗi