Phần mềm V3 [Zalo 0987247072]

Phần mềm V3

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CAFE MIỄN PHÍ

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY IN

1. Chọn cài đặt máy in

Responsive

1. Muốn chỉnh sửa thông tin vào Click vào thông tin cần đổi
2. Các thông tin có có thể thay đổi đều chỉnh sửa được.
3. Lưu ý việc chọn máy in & khổ giấy
4. Chọn Lưu khi đã ưng ý

Responsive

THIẾT LẬP MÔ HÌNH

1.Chọn thiết lập mô hình

Responsive

1.Gõ tài khoản: admin mật khẩu: admin
2.Xong Enter hoặc Click chọn Xác nhận

Responsive

1.Lựa chọn mô hình thích hợp
2.Chọn tạo bàn và xóa dữ liệu để xác nhận

Responsive

GIAO DIỆN BÁN HÀNG

1. Đăng nhập tài khoản: user mật khẩu: user

Responsive

1. Màn hình chính

Responsive

THAO TÁC BÁN HÀNG :
1. Chọn khu vực
2. Chọn bàn
3. Chọn danh mục
4. Chọn món trong danh mục

Responsive

THÊM BỚT MÓN TRÊN BILL

1. Chọn MÓN cần thêm hoặc bớt số lượng trên bill bên tay phải (ví dụ): Lipton đá (số lượng hiện tại 1) ta cần thêm 3 ==> 4
2. Chọn + hoặc - hoặc gõ trực tiếp Slg = 4
3. Chọn cập nhật

Responsive

XÓA MÓN BILL

1. Chọn hàng hóa cần xóa trên bill bên tay phải (ví dụ): Pepsi (số lượng hiện tại 2)
2. Chọn Xóa món

Responsive

CHỈNH GIỜ VÀO (BIDA, KARAOKE, HOTEL)

1. Chọn ô giờ hoặc phút
2. Chọn biểu tượng đồng hồ
3. Gõ tài khoản: admin mật khẩu admin để xác nhận
4. Trường hợp này ta chỉnh giờ vào của bàn 23 là 22:30 (hiện tại 23:25)

Responsive

1. Màn hình sau khi chỉnh giờ vào

Responsive

THÊM MÓN SỬA GIÁ

1. Chọn thêm món sửa giá
2. Chọn món Cafe không đường giá 25000 sửa thành 15000đ

Responsive

1. Kết quả sau khi cập nhật giá

Responsive