THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Chúng tôi chấp nhận thanh toán chuyển khoản.

Ngân hàng Đông Á - Tài khoản cá nhân

Ngân hàng Đông Á - Tài khoản cá nhân
Tên TK: Lý Thành Nhơn
Số TK: 0105011417- Ngân hàng Đông Á - PGD Trần Hưng Đạo, Tp.HCM

Ngân hàng Vietcombank - Tài khoản cá nhân

Ngân hàng Vietcombank - Tài khoản cá nhân
Tên TK: Lý Thành Nhơn
Số TK: 0071001951674 - Vietcombank - Chi nhánh Bến Thành, Tp.HCM

Ngân hàng ACB - Tài khoản cá nhân

Ngân hàng ACB - Tài khoản cá nhân
Tên TK: Lý Thành Nhơn
Số TK: 775939 - Hội sở - 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp.HCM

Ngân hàng Sacombank - Tài khoản cá nhân

Ngân hàng Sacombank - Tài khoản cá nhân
Tên TK: Lý Thành Nhơn
Số TK: 060003087746 - Sacombank - Hội sở - 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp.HCM