Mã NT MuaC.khoảnBán
USD
EUR000
GBP
JPY
SGD
THB
HKD002
AUD
CAD
CHF1015
DKK-00
INR-
KRW-
KWD-
MYR-
NOK-
RUB-
SAR-
SEK-
Tài trợ: v3.lyle.vn
Nguồn: Vietcombank.com.vn